การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

24 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(วันที่2)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)