การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(25ส.ค60)

วันนี้ได้มีคนมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยางกะตาของเรา

และได้มีการให้ความรู้ในการทำเศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้น และมีความอบอุ่นกับผู้ร่วมดูงานเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)