การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฝึกงานวันที่ 18

ชาวบ้านที่สมุทสงครามมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 16

นั่งฟังการบรรยาย

ตัวแทนชาวบ้านมอบของฝากให้กับศูนย์การเรียนรู้

ชาวบ้านลงพื้นที่ศึกษารอบศูนย์การเรียนรู้

ครูพี่เลี้ยงให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องจุลินทรีไข่

ให้ความรู้ในแปลงผักแต่ล่ะชนิด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)