การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

25 ส.ค 60 นั้งทำงานในสำนักงานตรวจเอกสารของแต่ละหมู่บ้านใน ต.ลาดบัวขาว ว่าถูกต้องไหม 


ตอนบ่าย ได้ทำงานของวิชาเตรียมฝึกที่จะมีอาจารย์มานิเทศใน วันจันทร์ ที่ 28 ส.ค 60 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)