การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

25 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้จัดทำแผ่นพับเรื่องขยะเพื่อแจกให้กับคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)