อบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER สพป.สุพรรณบุรี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 2560

กิจกรรมการอบรมครูแบบ active learning ของครูศูนย์ PEER สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี มีครูเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนได้กลับมาถิ่นเดิมที่ไม่ได้มานาน 2 ปีแล้ว มีกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER สพป.สุพรรณบุรี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี มีครูทั้งหมด 150 คน ท่านรองฯมาเปิดกิจกรรม ผู้เขียนพบครูใหม่เกือบทั้งหมดพี่ๆครูเก่าๆไม่ได้มาอบรม เจอครูรุ่นน้องๆหลายคนจำแทบไม่ได้เลย กิจกรรมวันนี้ตั้งใจให้ครูฝึกทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 


เนื่องจากห้องเรียนเป็นเก้าอี้เลยเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นห้องประชุมที่ไม่มีสิ่งของวาง เป็นวงกลมวงใหญ่มาก แต่ครูเริ่มกิจกรรมด้วยกิจกรรม ASEAN และ bird in the nest และกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษด้วย 

เมื่อได้ครูออกมาก็ให้คุณครูแนะนำตัวเองง่ายๆเนื่องจากว่าคุณครูหลายท่านไม่ได้จบมาจากวิชาเอกภาษาอังกฤษจึงถามคำถามง่ายๆเช่นให้บอกชื่อผลไม้ สี ประเทศในอาเซียนหรือบอกประเภทของปลาชนิดต่างๆเป็นต้น 


เจอน้องครูปุ๊ก (ครูเปรมิณทร์ กล้าหาญ ) ไม่ได้พบนานมากประมาณ 4 ปี ตื่นเต้นมากๆ จำได้ว่าตอนนั้นน้องครูมาสอบบรรจุใหม่ๆและสอบบรรจุได้รุ่นเดียวกับเจ้ากล้วยไข่ ที่โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว คุณพ่อน้องปุ๊กเลี้ยงช้าวมื้อกลางวันด้วยต้องขอบคุณมากๆ


กิจกรรมการใบ้คำภาษาอังกฤษ ให้ครูช่วยกันใบ้คำ แต่มีคำต้องห้ามเอาไว้ พยายามให้ครูฝึกการใบ้คำพูดภาษาอังกฤษและใช้ท่าทางประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม taboo ที่มีคำต้องห้ามเอาไว้ ตอนใบ้คำไม่ค่อยยากแต่ใบ้ประโยคจะยากกว่า อยากให้ครูนำกิจกรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 

กิจกรรมการรำมวยจีนภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความดังนี้

Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Mea Kong River comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!

ครูรำท่ามวยจีนที่ผุ้เขียนสอนก่อน แล้วให้คุณครูออกแบบท่ารำมวยจีนโดยใช้ท่าทางที่ครูคิดเอง ครูจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม (Team work) เมื่อไปสอนนักเรียนจะได้มีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมด้วย ตอนให้คะแนนอาจให้นักเรียนช่วยกันให้คะแนนก็ได้ 

ผู้เขียนให้ครูออกแบบท่าทางเองและพยายามนำกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ที่โรงเรียน กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้เขียนใช้ Phonic เอามาสอนใช้การออกเสียงจาก video ข้างล่างแล้วนำคำเหล่านั้นมาให้คุณครูอ่านแต่ว่าเพิ่มภาษาไทยที่เป้นการพ้องเสียงและพ้องพยัญชนะเข้าไปด้วยทำให้กิจกรรมยากขึ้น แต่ดูแล้วคุณครูสนุกมากๆ 

Video  การออกเสียง BL 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com


กิจกรรมการพูดผู้เขียนให้ข้อมูลครูสัมภาษณ์เพื่อนเรียกกิจกรรมว่า Find someone who ว่าทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง ตอนสรุดท้ายมาสรุปว่าใครทำกิจกรรมอะไรเช่นถ้าร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงเลยเป็นต้น ใครทำอาหารได้ก็ให้พูดเล่าถึงการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ครูท่านหนึ่งเล่าว่าไป 7-11 แล้วซื้อของมาแทน 555 

กิจกรรมการอ่านให้อ่านเรื่องแล้วตะโกนหรือนำมาบอกให้เพื่อนเขียน ปกติจะให้มาบอกแต่ว่าครูใส่กระโปรงคงทำกิจกรรมลำบากเลยให้ตะโกนมาบอกเพื่อนจดเนื้อเรื่องแล้วเอามาอ่านสรุปว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร แล้วนำเนื้อเรื่องนั้นมาแบ่งกันแสดงละคร 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com

ตัวอย่างของละครที่ให้คุณครูดู แต่ผู้เขียนใช้เทคนิคถามคำถามภาษาอังกฤษให้คุณครูตอบด้วย ครูจะได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามภาษาอังกฤษง่ายๆกับนักเรียน 

ตอนคุณครูแสดงละครคุณครูแสดงได้ค่อนข้างดีทีเดียว ถึงแม้นว่าหลายคนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก แตต้องสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในแต่ละชั้น ถ้าคุณครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในชั้นเรียนได้จะทำให้นักเรียนคุ้นชินและสามารถฟังภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้  ลองดู video การแสดงละครของครูนะครับ


สมาชิกเก่าที่ได้พบกัน หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานมากๆ ผอ.โต้งมาร่วมกิจกรรมด้วย ผอ.สอนภาษาอังกฤษด้วยสุดยอดมาก ขอบคุณรูปจากพี่สุมาลี มากๆครับ 
เช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนเริ่มด้วยกิจกรรมใช้เพลงประกอบท่าทางชื่อ Wake up มี video อยู่ข้างบนนะครับ มีใบงานเรื่องกิจวัตรประจำวันสำหรับครูด้วย ต่อมาตามด้วยกิจกรรมมวยไทยโบราณ แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำสั่งกับครูด้วย ลองดู video นะครับ 

มีคุณครูขอถ่ายรูปด้วย เย้ ดังแล้ว  ( ขอบคุณรูปจากคุณครูครับ)

กิจกรรมมวยไทยโบราณครูได้เรียนรู้เรื่องแม่ไม้มวยไทยโบราณและเรื่องการป้องกันตัวการใช้แม่ไม้มวยไทย การใช้หมัด ศอก เข่า เตะเป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญคือครูได้ต่อยเป้าด้วยดุครูหลายคนชอบมาก ครูผู้หญิงเตะได้หนักกว่าผู้ชายอีก 555 นักเรียนที่เรียนเรื่อนงนี้จะจำเรื่องอวัยวะในร่างกายได้ว่าเรียกว่าอะไร  การต่อยเรียกว่าอะไร การศอกเรียกว่าอะไรเป็นต้น กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมการพับกระดาษ Origami ครูแกนนำพับกระดาษกับผู้เขียนแล้วไปสอนเพื่อนร่วมกลุ่ม กิจกรรมนี้ได้บูรณาการภาษาอังกฤษกับศิลปะและ การฟัง มีการอ่านสำหรับการพับกระดาษด้วย 


ผู้เขียนให้ครูออกแบบการสอนเรื่องสัตว์ทะเล ครูแต่ละกลุ่มทำออกมาดีมาก ในสมุดกิจกรรมมีการสอนเรื่องสัตว์ทะเลที่เป็นใบงานด้วย แต่ละกลุ่มทำเรื่องสัตว์ทะเลต่างกัน เช่นร้องเพลง เพลงมาร์ท หรือบางกลุ่มทำกิจกรรมออกมาเป็นประโยคที่เกี่ยวกับทะเล ลองดู video นะครับ กลุ่มใน video ออกแบบท่าทางและเพลงได้ดีมาก เอาเพลงมาจากใน facebook น้องครูปุ๊ก เพลงมีอยู่ว่า

"That the sea is blue. ?
And brithty blue sky.
We can see a cycling boat, 
cycling on the sea.?
There are crabs on the beach. ?
Keep your eyes on the fish ?
Shrimps,shells,crabs,fish,????
They are in the sea
"

ผู้เขียนให้คุณครูออกแบบกระบวนการสอนทำแบบ PLC แต่ให้ขั้นตอนการออกแบบการสอนดังนี้ 

1.Title
2.Objectives
3.Processes
4.Evaluations
5.Medias and tools 

ครูออกแบบกระบวนการสอนแล้วนำแผนการสอนนั้นมาทดลองสอนเพื่อน ผู้เขียนเพิ่มกิจกรรมให้ครบกระบวนการทั้ง ขั้นการนำเสนอ(present)ขั้นฝึก(Practice) และขั้นผลิตเนื้อหาภาษา (Production)กลุ่มแรกสอนเรื่อง Parts of body ผู้เขียนเลยเพิ่มทักษะกระบวนการเขียนคำศัพท์และการนำเอาคำศัพท์ไปติดที่อวัยวะของคน 

กลุ่มที่สองเรื่องอาชีพโดยมีภาพอาชีพให้นักเรียนดูและช่วยกันทาย นอกจากนี้ยังทำท่าทางเกี่ยวกับอาชีพด้วย

กลุ่มที่สามเรื่องครอบครัว ครูสอนสนุกดี แต่อธิบายคำศัพท์ไม่ชัดเจน ผู้เขียนเลยเอาคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมาเล่นเกมโดยการหาคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวแทน ได้ภาพแบบข้างล่างเลย

กลุ่มต่อมาสอนเรื่องผลไม้ มีรูปภาพผลไม้ให้นักเรียนดู และใช้เกมการวิ่งสลบที่ถ้าครูออกชื่อผลไม้ ผู้เขียนเลยใช้กิจกรรม bamboo ให้ยกมือแล้วออกชื่อผลไม้มีข้อแม้ว่าห้ามออกเสียงพร้อมกัน สนุกมากๆ 

กลุ่มนี้สอนเรื่องรูปทรง ใช้ภาพแสดงรูปทรงแล้วให้ทำทางของรูปทรงในกลุ่ม แต่ผู้เขียนใช้กิจกรรมที่เป็นตัวอักษรให้ครูออกมานอนเรียงเป็นตัวอักษระภาษาอังกฤาแทนรูปทรง จะสนุกกว่า 

กลุ่มนี้สอนเรื่องเทศกาลมีเทศกลาต่างๆจำนวนมาก ให้นักเรียนทายคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกลายเช่นถ้ามีซานตาคลอส น่าจะเป็นเทศกลาลอะไร ผู้เขียนเยแนะนำว่าควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบแสดงแต่ละเทศกาลไปเลย แล้วออกมาแสดงแทน 

กลุ่มนี้สอนเรื่องตัวเลข ครูสอนได้ดีทีเดียวใช้การทายเลขในใจของคนใดคนหนึ่ง ผู้เขียนเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนวิ่งลอดแขนเพื่อนแทนเพราะนักเรียนเล็กๆชอบการเคลื่อนไหวมากกว่ายืนหรือนั่งเฉยๆเช่นบอกว่า 1 to 10 นักเรียนคนแรกก็พาเพื่อนไปวิ่งลอดแขนนักเรียนคนที่ 10 ทีมใดเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ 

กลุ่มนี้สอนเรื่องสี ครูเตรียมสีให้นักเรียนแล้วสอนเรื่องสีก่อนแล้วให้จับสีต่างๆที่อยู่ที่เพื่อน เช่นจับสีแดงที่เพื่อนใส่เป็นต้น

กลุ่มนี้สอนเรื่องห้องที่อยู่ในบ้าน


กลุ่มที่สอนเรื่องห้องในบ้านมีรูปภาพห้องในบ้านให้แล้วให้นักเรียนจับภาพห้องมนบ้านกับคำศัพท์ทีมใดจับได้ก่อนะเป็นผู้ชนะ 

ผู้เขียนเลยให้ยกเพื่อนไปจับคำศัพท์เหล่านั้น แต่ใช้กิจกรรม listening and drawing แทน โดยให้ยกเพื่อนไปวาดภาพตามที่กำหนดเช่นวาดภาพบ้าน วาดภาพห้องนอน ตอนสุดท้ายก็จัดการเขียนประโยคอธิบายภาพที่วาด 


ตอนสุดท้ายถ่ายรูปรวมเป็นอำเภอ เช่นอำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอดอนเจดีย์เป็นต้น


ทีมวิทยากร มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้ผู้เขียนด้วย ต้องขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่ตั้งใจทำกิจกรรม ขอบคุณทีมงานศน.และพี่ครูทุกๆท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี ดีใจที่ได้พบพี่ครูนิด ครูวรรณ และคุณครูทุกๆท่านครับ...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตอนแรกแค่จะชมว่า  จังหวัดนี้คัดคุณครูสอนภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์หน้าตาดีแน่นอน

ตอนท้ายแค่จะบอกว่า  รวมหน้าตาคนเกิดเดือนสิงหาคมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ ^_,^

เขียนเมื่อ 

น่ารักกันถ้วนหน้า ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิมากครับ

จริงด้วยครูภาษาอังกฤษที่นี่หน้าตาดีมาก

สงสัยรวมคนเกิดเดือนสิงหาคมไปด้วยครับ

555

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยครับอาจารย์ Wasawat

สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมีแต่คนหน้ารัก

5555555