ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่17

วันนี้อาจารย์ธงชัย ศรีเมือง ได้มานิเทศก์พวกเราที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว และมีพี่หัสดีพี่เลี้ยงได้เข้าร่วมฟังการนิเทศก์ครั้งนี้ด้วย อ.ธงชัยได้ดูข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยให้พวกเราปฏิบัติเช่นข้อมูลพื้นฐานชุมชน แผนที่รอบนอกและรอบใน ปฏิทินชุมชน swot เป็นต้น และพูดคุย แนะนำให้ความรู้ต่างๆเพิ่มเติม


ภาพอ.ธงชัย กับ พี่หัสดี พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฝึกงาน

ภาพการนิเทศก์ครั้งที่1

ภาพร่วมถ่ายรูปหมู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)