การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 17

วันนี้ได้ทำการเข้าร่วมการประชุมประเมินจากเกษตรอำเภอเนื่องจากป้านุชได้เข้าร่วมแข่งขันเกษตรระดับเขต


นี่คือคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้


และได้ศึกษาการทำปุ๋ยจากไส้เดือน


และได้ทำการล้างแปลงผักเพื่อที่จะศึกษาทำผักไฮโด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)