ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่19

วันนี้เวลา 08.30 น. เราได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์ ในวันนี้เราได้ย้ายข้าวมาเรียงให้เรียบร้อยที่ศูนย์จะมีงานจากทางมหาลัยรังสิต  พวกเราจึงต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่ไว้ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนการทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

         กำลังแยกข้าวและเรียงข้าวทิพย์อรุณให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดภายในห้องแพ็ค

จากนั้นเราก็ได้ไปช่วยน้องจาก ตชด.ทำความสะอาดคอกวัวนมของที่ศูนย์โดยการช่วยกันทำความสะอาดรางให้อาหารวัว ขนซากต้นข้าวโพดและเศษอาหารที่วัวไม่กินนำไปทิ้งในจุดที่ทิ้งขยะ

                                                               นำไปทิ้งในจุดที่ทิ้งขยะ

จบการทำงานของวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



ความเห็น (0)