การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

23 สิหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)