บทกวี : ฟ้องครู

... 

จะเขียนกลอน ฟ้องครู ให้ครูทราบ 

กราบครูครับ เพื่อน ๆ หายไปไหน 

ไม่อยาก post ลง sticker บ้างเป็นไร 

หรือหัวใจ เป็นเหล็กไหล ไปแล้วครู 

... 

ชยพร  แอคะรัจน์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)