การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่21 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

หาข้อมูลการใช้ชีวิตในสังคมของวัยรุ่น และพิมพ์รายชื่อผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)