บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่23 วันที่23สิงหาคม2560

    วันนี้พวกเราได้ทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ ทำอย่างเต็มที่ช่วยกันทำอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดทั้งวันค่ะ

  (ช่วยกันทำ จนงานเสร็จเป็นชิ้นเป็นอัน)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)