การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่16

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีชาวต่างชาติมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)