การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่23 สิงหาคม 2560

ร่วมพิธีปลูกดอกดาวเรืองให้ในหลวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)