การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

23 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยอบต.ลาดบัวขาว 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)