ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 23/08/60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

23 สิงหาคม 2560

      วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ของพวกเราหน่วยฝึกที่ 2 วันนี้เราก็เข้าศูนย์กันมาตั้งแต่เช้า เรามาถึงก็ทำความสะอาดศูนย์ และเริ่มวางแผนการทำงานของวันนี้ว่าต้องทำอะไรบ้าง โดยวันนี้เราทำทามไลน์ชุมชน ทามไลน์ศูนย์ฝึก และปฎิทินชุมชน แต่ยังไม่ได้ลงลายละเอียดของข้อมูล และได้ทำสรุปข้อมูลศูนย์ และสรุปแบบสอบถามของคนในชุมชน และทำงานของศูนย์และเพื่อนก็ได้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเยาวชนของชุมชนสวนตะไคร้ที่เทศบาล   

ภาพของการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเยาวชน ถ่ายภาพโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

              ภาพการทำงานภายในศูนย์ ถ่ายภาพโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

               ภาพการทำทามไลน์ชุมชน ถ่ายภาพโดยนางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

          ภาพการทำฟิวเจอร์บอสติดทามไลน์ชุมชน ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)