ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 20

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  วันนี้จะมีคณะดูงานมาดูงาน ประมาณ 40 คน  จึงมีการเตรียมแพ็คข้าวเพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่มาดูงานได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝากและได้รองรับประทานข้าวอินทรีย์ที่ปลอดการพ้นยาเพื่อไม่ให้มีหมอดข้าวที่มาจากโรงสีข้าวต้นแบบนี้จะไม่มีการพ้นยาเพื่อกันหมอดเพราะถ้าเรารับประทานในระยาวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เพราะดังนั้นจะเห็นได้ว่าภายในถุงข้าวจะมีหมอดปะปนอยู่บ้างแต่ไม่ได้อันตรายอะไร

                                                                 กำลังเรียงกล้วยฉาบ

   จากนั้นก็มาเรียงข้าว  ข้าวกล้อง  ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวสามหอม ข้าวไรเบอรีซ์ ข้าวทิพย์อรุณ กล้วยฉาบ ทองม้วน


ที่เห็นการผสมข้าวในรูปจะเป็นการผสมข้าว 3 ชนิดด้วยกัน 1.ข้าวห้อมมะลิ  2. ข้าวกล้อง 3. ข้าวไรซ์เบอรี่เมื่อนำมาผสมกันก็จะได้ข้าวเป็น 3 สี ซึ่งเราจะเรียกว่าข้าวสามหอมนั้นเอง จากนั้นเราก็มาขนให้เข้ากัน 


เมื่อขนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็นำมาแพ็คใส่ถุง 1 กก. เพื่อเตรียมไว้ให้กับคณะดูงานได้ทดลองการซีนข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศ


จากนั้นคณะดูงานมาถึง จึงได้เข้ามาชมเราแพ็คข้าว ในรูป1 กิโลกรัม จากนั้นก็นำใส่กล่องที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นก็นำเข้าเครื่องสูญญาอาศเพื่อที่จะนำเอาอากาศออกจากถุงข้าวเพื่อสามารถทำให้ข้าวมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น จากนั้นเราก็ได้ให้คณะดูงานได้ลองแพ็คข้าวด้วยตัวเอง

เมื่อแพ็คข้าวเสร็จเราก็ได้พาชมภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการชมเครื่องสีข้าว การดูบ่อปลา แปลงผักและนาข้าว เมื่อเดินชมเสร็จคณะดูงานก็ได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์ก่อนที่จะเดินทางกลับ
จบการทำงานของวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)