พระผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

 

ทอดตามองผองชนบนโลกนี้

ต่างก็มีสำนึกรู้ศึกษา

ต่างก้าวเดินทุกวันด้วยปัญญา

ปรารถนาทางดีให้ชีวิต

 

พระมุ่งทางธรรมปฏิบัติ

เส้นทางสู่โพธิสัตว์อันศักดิ์สิทธิ์

ธรรมกายหมายรู้ขอบูชิต

ทุ่มชีวิตปฏิบัติขจัดทุกข์

 

กราบหลวงปู่คุณยายได้อาจารย์

สืบสายธารแห่งธรรมเพื่อนำสุข

เพื่อสืบต่อ "ธรรมกาย" จนปลายยุค

เพื่อปลอบปลุกพุทธธรรมพระสัมพุทธ

 

ด้วยดวงจิตเมตตามหาศาล

พระรับงานสอนสั่งไม่ยั้งหยุด

ทั้งทานศีลภาวนาหาวิมุติ

กลยุทธทุกอย่างด้วยหวังดี

 

จึงมีวัดมีพระฆราวาส

ผู้รักศาสน์สืบสุนทร์บุญราศี

รวมหมู่ชนพระเณรพร้อมเถรชี

รวมกันทีมากมายหลายล้านคน

 

ปณิธานยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุด

มวลมนุษย์สุดจะนับเรื่องสับสน

พระทำเพื่อพุทธองค์มิ่งมงคล

อุทิศตนบริสุทธิ์พุทธภูมิ

 

 

โสภณ เปียสนิท

สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

สาธุ....

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนา....สาธุ จ้าา