การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนก่อนร่วมทำกิจกรรมปลูกดาวเรืองถวายรัชการที่9

เริ่มกล่าวเปิดงาน 

พอกล่าวเปิดงานเสร็จก็ร่วมกันปลูกดาวเรืองคนละ3ต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)