ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ24สิงหาคม2560

วันนี้ได้ไปเข้าร่วมดูงานการประกวดหมู่บ้านถือศีล5 ของจังหวัดราชบุรี ที่วัดมหาธาตุ มีการแสดงของแต่ล่ะหมู่บ้าน และมีรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ถือศีล5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)