บทบาท(Roles)ของผู้บริหารและพนักงาน

บทบาท(Roles)ของผู้บริหารและพนักงาน

บทบาท(Roles)ของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกัน แต่ละบทบาทเราทำหน้าที่ดีแล้วหรือยัง แล้วรู้จักบทบาทของตนเองหรือป่าว ผมได้อ่านหนังสือของ ดร.ณัฏฐพันธ์ มีหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง เรื่อง ของบทบาทของผู้บริหารและพนักงานขององค์การ(Organization) มีบทบาทดังนี้

1. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้จัดการตามหน้าที่ เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ โดยจะแสดงออกได้ดังนี้

    1.1 กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ที่มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพในการบ่งชี้ทิศทางในอนาคตขององค์การ

    1.2 กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์

2. บทบาทของผู้บริหารระดับกลาง จะต้องเปลี่ยนจากการควบคุมเชิงบริหารที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้างานระดับปฏิบัติงาน ให้เป็นผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะเหรือคู่แข่งขัน โดยจะแสดงออกได้ดังนี้

       2.1  ดูดซับและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ ไปสู่การดำเนินงานเชิงยุทธวิธีของธุรกิจ

       2.2  สร้างทีมงาน (Team Building) และวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม กล้าที่จะรับผิดชอบ ตลอดจนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่ม

3.  บทบาทของหัวหน้างาน จะต้องเปลี่ยนจากการบริหารงานโดยมุ่งผลในระยะสั้น และทำงานตามที่ผู้บริหารระดับบนสั่งการ ไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอน(Coach) และพี่เลี้ยง(Mentor) สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะแสดงออกได้ดังนี้

     3.1  ให้คำปรึกษา แนะนำ และสอนงานแก่พนักงานในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

     3.2  ให้อำนาจ(Empower) พนักงานในการทำงานและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้อย่างถูกต้อง และตอบสนองกับปัญหาอย่างรวดเร็ว

4. บทบาทของพนักงานปฏิบัติการ จะต้องเปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน ผ่านการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน โดยจะแสดงออกได้ดังนี้

   4.1  หาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยทดลองปรับเปลี่ยนเทคนิคเชิงเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงาน

   4.2  ทำงานเป็นทีมในการพัฒนากระบวนการ และสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ

   4.3  ให้ความสำคัญกับคุณภาพและต้นทุน โดยมองภาพรวมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มิใช่ให้ความสำคัญกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น

บทบาทที่ผมน่าสนใจคือ บทบาทของพนักงานปฏิบัตการ ซึ่งถ้าเราทุกคนที่เป็นพนักงานปฏิบัติทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้ตามข้างบนคิดว่าองค์การนั้นจะต้องประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างแน่นอน หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่แล้วพนักงานปฏิบัติการก็จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่พี่เลี้ยงแนะนำทำอย่างเดิมในแต่ละวัน ถ้าเราหันมาพัฒนางานสร้างสรรค์ผลงานและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงงานที่ทำในประจำวันให้ดีขึ้นสำหรับแต่ละคน ก็จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#บทบาท(roles)ของผู้บริหารและพนักงาน

หมายเลขบันทึก: 63467, เขียน: 27 Nov 2006 @ 09:38 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มีแต่กีฬาฟุตบอลระดับโลกยังมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับ เช่นมี

  • เจ้าของทีม (ผู้ถือหุ้นใหญ่) 
  • ผู้จัดการทีม
  • โค้ช
  • ผู้เล่นตัวจริง
  • ผู้เล่นสำรอง
  • นักกายภาพ
  • แพทย์
  • อื่นๆ อีกมากมาย

ผมว่าสำคัญตรงที่ทุกคนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนครับ

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วดูดีครับ (ด้านทฤษฎี) เป็นความรู้ที่พี่ จัก ถ่ายทอดได้กระชับ ตรงใจมากๆ ครับ ผมว่าถ้าองค์กรใดหรือใครก็ตามทำได้อย่างว่าไว้ข้างต้น อาจเรียกได้ว่าเป็น "องค์กรอัจฉริยะ" ก็เป็นได้ แต่ในโลกความเป็นจริงแล้วหาได้ยากมากเช่นเดียวกันครับ (ลองมองรอบๆ ตัวเราก็จะรู้ครับ)

วิชิต

เขียนเมื่อ 
  • ตาม คุณแต้ว มาเรียนรู้ความคิดเห็นดี ๆ ครับ