พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองแห่งโอกาส


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Engagement Thailand ร่วมกันจัดการประชุม 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Commitment in a Challenging Century” ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐    และเชิญผมไปพูกเรื่อง “พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองแห่งโอกาส” ในวันที่ ๕ กรกฎาคม

จึงนำ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอมา ลปรร. ที่นี่ (1) (2

หลังการบรรยาย ท่าน ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้านบอกผมว่า ปัญหาการบริหารเรื่องสำคัญๆ ในประเทศไทยไม่ได้ผลมีสาเหตุหลักที่ Behavior   ไม่ใช่เป็นเพราะ Structure และ Function ไม่ดี    จึงขอนำคำของท่านมาเผยแพร่ต่อ    ว่าที่ผมเสนอนั้น เน้นที่ Function, Structure และ Result / Impact   ในด้านการจัดการนั้น จะต้องเอาใจใส่พฤติกรรมการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง    ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย

 ผมคิดต่อว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันของคนจำนวนมากที่ทำงานในสถาบันเดียวกัน หรืออยู่ในประเทศเดียวกัน เรียกว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรม ... Behavioral Transformation

นสพ. มติชน นำเรื่องที่ผมพูดไปออกข่าว ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๕ ก.ค. ๖๐  ปรับปรุง ๖ ก.ค. ๖๐ 

 

[ppt part one]
 

[ppt part two]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)