การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่23 สิิงหาคม 2560

ถ่ายรูปก่อนเราร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เข้าแถวทำพิธีเปิดกิจกรรม

ส่งตัวแทน รับดอกดาวเรืองมาปลูกภายในศูนย์การเรียนรู้

ร่วมปลูกดอกดาวเรืองภายในกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)