บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่20 วันที่ 21สิงหาคม 2560

  เช้าเวลา8.00 น.พวกเราได้ไปเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้มีตัวแทนของหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดไปรับรางวัลที่ ยิมนีเซี่ยม จังหวัดราชบุรี และมีตัวแทนจากหมู่บ้านอื่นๆไปรับรางวัลอีกด้วย และในช่วงบ่ายได้กลับมาช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้

ถ่ายรูปคู่ กะนายอำเภท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)