หาต้นไม้

วันนี้พรวกเราได้ออกไปหาต้นไม่บริเวณ สภ.ยี่สาร เพื่อไปส่งที่ชลบุรี่ทำการเพาะต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่22ความเห็น (0)