ฝึกงานวันที่ 14

วันนี้ได้เข้าไปยังหมู่บ้าน ไปดูเรื่องการคืนที่ดิน และได้ดูสถานที่ที่สร้างบ้านให้กับบุคคลที่จะเข้ามาอาศัยอยู่หลังจากที่คืนที่ดินให้กับหลวง

เข้าสัมภาษณ์ป้าสำลาเรื่องการคืนที่ดิน

เข้าดูโครงการการสร้างบ้านให้กับคนที่คืนที่ดินให้กับหลวง จำนวน 11 หลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)