วันที่21สิงหาคม2560

                                                            ได้ศึกษาและช่วยกันทำแผนที่รอบนอก

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)