ฝึกงานวันที่ 13

วันนี้ได้ไปปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและได้ไปสำรวจพื้นที่ ที่อ่างเก็บน้ำหุบกะพง

ปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

สำรวจอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำหุบกะพง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)