การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

22 ส.ค 60 ได้เข้าร่วมงานประเมินหมู่บ้านประกวดชุมชนสะอาดแห่งตำบล เป็นการประกวดของดีของ แต่ละหมู่บ้าน

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด มาตัดสินการประกวดในวันนี้ 

ผลงานของ บ้านท่าต้นจันทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดบัวขาว ที่เอามาประกวดในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)