ครั้งที่13

18 สิงหาคม2560

เดินทางถึง อบต 8.25 น.

ช่วงเช้านักศึกษาได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ในการนิเทศน์ครั้งที่ 1 นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหมู่บ้านหุบรัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)