การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 15

 วันนี้ได้ทำการเปลี่ยนซ่อมไฟถนน หมู่ที่3 ทั้งหมด


ซ่อมไฟตัวที่ 1 หมู่ที่ 3 ซอย 1


ซ่อมตัวที่ 2 ของหมู่ที่ 3 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)