ครั้งที่ 14

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

มาถึง อบต 8.20 น.

ช่วงเช้าพี่ๆ อบต หน่วยกรองช่างได้พานักศักษาไปทำไฟ และช่วงบ่ายยได้บ่อยตามอัธยาศัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)