การฝึกประสบการวิชาชีพ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อหลวง ขนต้นดาวเรืองเตรียมปลูกในวันที่ 23  สิงหาคม 2560

ปลูกและขนต้นดาวเรือง

ปลูกและขนต้นดาวเรือง

ปลูกและขนต้นดาวเรือง

ปลูกและขนต้นดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)