หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดิ้ว ครั้งที่ 16

คุณป้ากรองทิพย์ได้ให้กลุ่มสตรีแม่บ้านมาช่วยสอนการปักผ้าสไบมอญ ที่ใช้ความละเอียดอ่อน ปราณีตก็นักศึกษาก็ได้ลงมือนั่งปักสไบมอญทั้งวันก็ต้องใช้ความใจเย็นในการปัก

ความคืบหน้าของการปักแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)