บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่20 วันที่20สิงหาคม2560

วันที่20สิงหาคม2560วันนี้ได้มีคณะเครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพรชบุรีได้มาศึกษาดูงานที่ศูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดจำนวน90คนมาศึกษาเรื่องการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

(ตำบลท่ายางได้มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)