บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่19 วันที่ 20สิงหาคม 2560

วันนี้ได้มีคณะเครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพรชบุรีได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดจำนวน90คนมาศึกษาเรื่องการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

(ตำบลท่ายางได้มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)