บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่21 วันที่21สิงหาคม2560

วันที่21สิงหาคม2560วันนี้ช่วงเช้าเวลา8.00 น.พวกเราได้ไปเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้มีตัวแทนของหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดไปรับรางวัลที่ ยิมนีเซี่ยม จังหวัดราชบุรี และมีตัวแทนจากหมู่บ้านอื่นๆไปรับรางวัลอีกด้วย และในช่วงบ่ายได้กลับมาช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้

(ลุงวินัย คงนะภา เป็นตัวแทนของหมู่บ้านรับเกียรติบัตร)

(ถ่ายรูปร่วมกับนายอำเภอ นพรัตน์ รัตนพานิช)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)