บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่22 วันที่22สิงหาคม2560

วันที่22สิงหาคม2560วันนี้นักศึกษาฝึกงานก็ได้ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์มอบหมาย ช่วยกันทั้งวัน ช่วยกันระบายสี ช่วยกันเขียน ช่วยกันตัดกระดาษ ช่วยกันวาดรูป เพราะใกล้จะถึงวันที่อาจารย์จะมานิเทศครั้งที่1 แล้ว

(ช่วยกันตัดกระดาษ และระบายสี )

(แผนที่เดินดินที่ลงมือช่วยกันจนเกือบจะ100%)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)