บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 21วันที่21 สิงหาคม 2560

   วันนี้ในช่วงเช้า 9.00น.กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมกิจกรรม มอบเกียรติประวัติกองทุนพระราชทาน หมู่บ้านของเรารับรางวัลหมู่บ้านสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เกียรติยศหมู่บ้าน เป็นเกียรติประวัติกองทุนพระราชทาน หมู่บ้านของเรารับรางวัลหมู่บ้านสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

นายวินัย คงนะภา  รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลจากนางนิทฐาแสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี ในฐานะเป็นกองทุนสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดผ่านการพิจารณาจาก นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเมื่อ21สิงหาคม2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี

เสร็จจากช่วงเช้าก็กลับมาพัก และได้ทำงานกลุ่มร่วมกัน 17.30 ก็ได้กลับบ้านพักผ่อน ส่วนคนที่นอนที่ศูนย์ ก็ทำงานเล็กๆน้อยไป

(นายวินัย คงนะภา รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลจากนางนิทฐาแสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี )(เป็นการทำงานกลุ่ม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)