ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ21สิงหาคม2560

วันนี้ได้ช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้าที่ศูนย์เก็บกวาดหญ้าจัดสถานที่ต้นไว้ต้นไม้ และช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง หน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)