การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 สิงหาคม 2560


ไปร่วมประชุมที่ อบต.ดอนตะโก

และได้นำไฮโดโพนิกและใส้เดือนดินให้ชาวบ้านดอนตะโก

ร่วมประชุม


ใส้เดือนดิน


ไฮโดโพนิก

สาธิตการใช้ไฮโดโพนิก

ถ่ายรูปร่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)