ฝึกงานครั้งที่ 16

20/08/2560

การจัดเวทีประชาคมชาวบ้านในชุมชนสวนตะไคร้

               

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.          รับลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๗.๕๐ น.          กล่าวเปิดเวทีนำเสนอข้อมูลชุมชน ประชาคมชาวบ้าน

                                                    โดยคุณสุเนตร จิ๋วแก้ว ประธานชุมชนสวนตะไคร้

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๒๐ น.          กล่าวแนะนำและเชิญชวนชาวบ้านในชุมชนในการแสดงความ                                                 

                                                    คิดเห็นและให้ความร่วมมือกัน โดยคุณณัฐวุฒิ อนุชิตตารมณ์

เวลา ๑๘.๒๐ น. เป็นต้นไป         ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลชุมชน และ SWOT ชุมชนสวนตะไคร้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และได้เริ่มการจัดเวทีนำเสนอข้อมูลชุมชน พูดคุยกับชาวบ้านที่มาร่วมประชุม ได้พูดคุยถึงประวิติความเป็นมาของชุมชน ปัญหา และความต้องการภายในชุมชน เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชนเราอย่างไร ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะมีความรักใคร่กัน อาชีพหลักของชาวบ้านก็จะมี รับจ้าง ค้าขาย และในชุมชนจะมีโรงงานอุตสาหกรรม


 กล่าวเปิดงานเวทีประชาคมชาวบ้าน                                                 

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


ส่วนมากในชุมชนจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ

1.น้ำในคลองเจดีย์บูชาใช้ไม่ได้

          - มีชาวบ้านบอกว่า มีน้ำจากหลายที่มาผสมกัน เช่น มาจากแม่น้ำท่าจีน มาจากเมืองกาญ จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และทำให้น้ำในคลองเจดีย์บูชาใช้ไม่ได้

2.ขาดปัจจัยในการรวมกลุ่ม

          - คือในชุมชนสวนตะไคร้ มีงบประมาณน้อย จึงไม่ค่อยมีปัจจัยในการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน

3.ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว

          - มีคุณป้าคนหนึ่งเล่าว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ อยู่บ้านเฉยๆ อยากให้มีรายได้ในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นรายได้เสริมของชุมชน

4.ไฟถนน (หมู่บ้านศิริชัย) ไม่ค่อยติด

          - ไฟฟ้าถนนติดๆดับๆ ทำให้ในหมู่บ้านมืด ชาวบ้านจึงอยากให้ผู้นำช่วยรับรู้เรื่องนี้ด้วย

5.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

          - ทำให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชน


นี่คือการยกมือแสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


และความต้องการของชาวบ้าน คือ

1.ปลูกต้นไม้ริมคลอง

          - ต้องการปลูกต้นไม้ริมคลองเจดีย์บูชาเพื่อความสวยงาม ปลูกต้นไม้ที่มีผล เช่น ต้นมะม่วง ขนุน ลำไย

 2.มีพื้นที่ออกกำลังกายสาธารณะ

          - ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มาออกกำลังกาย มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่น สะอาดตา

 3.สร้างรายได้จากตู้น้ำที่มีอยู่ภายในชุมชน

          - บรรจุแก้วน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมในการมาร่วมกิจกรรมที่ทำ

 4.กิจกรรมสาธารณะ

          - กลุ่มเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

          - เก็บขยะภายในชุมชน

 5.รวมกลุ่มผู้สูงอายุ

          - ในชุมชนมีโครงการที่กำลังจะทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมาร่วมทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคม

6.รวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในชุมชน

          - แกนนำมีโครงการที่จะทำ คือ ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนให้มีรายได้จากการทำดอกไม้จันทน์ขายในงานพิธีที่เป็นพิธีอัปมงคล

7.แกนนำชุมชน

          - คณะกรรมการไม่มีเงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสา เลยไม่มรใครอยากจะมาเป็นแกนนำในชุมชน

          - คนในชุมชนรักใคร่กันดี ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกัน


นี่คือการยกมือแสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ก่อนกลับบ้านพวกเรามีของรางวัลแจกด้วยนะค่ะ เป็นข้าวสารหอมมะลิ แจกให้คนที่มาร่วมประชาคมในวันนี้ หิ้วของรางวัลกลับบ้านไปได้เลยจ้า

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


แจกหมด ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ขอแค่ให้ความร่วมมือกับเราแค่นั้นพอ

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


จบการบันทึก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)