หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ประสานงานกับชาวบ้าน ต.ดอนยายหอม เพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้าน จัดทำประชาคมชาวบ้านเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือ SWOT เพื่อนำมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต.ดอนยายดอม หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)