หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 20 สิงหาคม 2560
ช่วงบ่าย ๆ พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้จัดทำความสะอาดลานชุมชน ให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ ที่สะอาด เพื่อเป็นแหล่งการขายสินค้าให้กับคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)