ฝึกงานวันที่ 20

วันที่ 21 สิงหาคม นักศึกษาหน่วยฝึกที่ 6 ได้ลงพื้นที่ในลานชุมชนและมีการประชุมภายในกลุ่มเกี่ยวการเตรียมการเวทีประชาคมของหมู่บ้านมีการจัดสถานที่นะลานชุมชนพอถึงเวลาเราได้ขอความร่วมมือกับคนในชุมชนออกความเห็นเกี่ยวงานที่เราทำปัญหาต่างๆ จุดอ่อนจุดแข็งโดยให้ชาวบ้านออกความเห็นโดยการยกมือออกความเห็นชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)