หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ได้จัดทำมู่ลี่ ด้วยดอกรัก และ ดอกกุหลาบ เพื่อเป็นการประดับตกแต่งให้หน่วยฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้ได้สวยงามยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)