ฝึกงานวันที่ 18

วันที่ 18 สิงหาคม 2560พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้ได้ทำมู่รี่โดยใช้ดอกรักเทียมกุหลาบเทียมมาทำให้สวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)