หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

                    เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากที่พักเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกโดยถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเวลา 08.00-08.30 น. วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานมีการพูดคุยกับพี่ปิยะเกื่ยวกับแผนที่ในศูนย์และลงมือวาดแผนที่ภายในศูนย์โดยช่วยกันสำรวจและนำมาแชร์กันเพื่อเก็บรายละเอียดของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)