หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ได้มีการพูดคุยและการเก็บข้อมูลที่ชุมชนม.9บ้านสะแกราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)